سفارش تبلیغ
صبا

دهکده موسیقی

جهان بی عشق سامانی ندارد
فلک بی میل دورانی ندارد

نه مردم شد کسی کز عشق پاکست
که مردم عشق و باقی آب و خاکست

چراغ جمله عالم عقل و دینست
تو عاشق شو که به ز آن جمله اینست

امیرخسرو دهلوی

Related image


نوشته شده در پنج شنبه 97/7/19ساعت 3:55 عصر توسط parisa akbari| نظرات ( ) |